Vòng lặp for trong java

Trong các ngôn ngữ lập trình, những vòng lặp được áp dụng nhằm thực thi một tập vừa lòng những lệnh / hàm lặp đi tái diễn lúc ĐK ràng buộc đúng. Chúng ta bao gồm ba một số loại vòng lặp vào java.

Vòng lặp forVòng lặp whileVòng lặp vị – while

Một số một số loại vòng lặp for trong Java

Vòng lặp for trong Java được sử dụng nhằm tái diễn một trong những phần của chương trình. Nếu chu kỳ lặp là nuốm định, bọn họ buộc phải áp dụng vòng lặp for.

You watching: Vòng lặp for trong java

*
Vòng lặp FOR vào JAVA

1. Vòng lặp for 1-1 giản

Một vòng lặp for 1-1 giản cũng giống như C / C ++. Chúng ta hoàn toàn có thể khởi tạo biến, khám nghiệm điều kiện và tùy chỉnh quý giá tăng / giảm.

Vòng lặp for đơn giản và dễ dàng bao gồm bốn phần:

Khởi tạo: Đây là điều kiện ban sơ được triển khai một lượt khi vòng lặp bước đầu. Tại trên đây, bạn có thể khởi tạo ra trở thành hoặc bạn có thể sử dụng biến đã được khởi chế tạo. Đây là 1 trong ĐK tùy lựa chọn.Điều kiện: Đây là điều kiện thiết bị hai được tiến hành những lần để soát sổ điều kiện của vòng lặp. Nó thường xuyên triển khai cho đến Lúc ĐK là sai. Nó cần trả về cực hiếm boolean đúng hoặc không nên. Đây là một trong ĐK tùy lựa chọn.Câu lệnh: Câu lệnh của vòng lặp được tiến hành những lần cho đến lúc ĐK máy nhì là sai.Tăng / Giảm: Thiết lập tăng hoặc giảm giá trị trở nên đếm. Đây là một trong điều kiện tùy lựa chọn.

Cú pháp vòng lặp for đối chọi giản:

for(initialization ; condition ; incr/decr) //Câu lệnh thực thi Khi điều kiện đúng lấy ví dụ như về vòng lặp for 1-1 giản:

//In ra giá trị từ một cho 10 public class ForExample { public static void main(String<> args) { //Code vòng lặp for for(int i=1;iKết trái chúng ta nhận được:

12345678910

2. Vòng lặp for lồng nhau

Nếu họ bao gồm một vòng lặp for nằm bên trong vòng lặp for khác, nó được Điện thoại tư vấn là vòng lặp lồng nhau. Vòng lặp bên phía trong triển khai bất cứ khi nào vòng lặp bên phía ngoài thực hiện.

lấy một ví dụ về vòng lặp for lồng nhau trong Java:

public class NestedForExample { public static void main(String<> args) { //Vòng lặp i for(int i=1;iKết quả:

1 11 21 32 12 22 33 13 23 3

3. Vòng lặp for each vào java

Vòng lặp for-each được sử dụng nhằm lặp qua mảng hoặc colletion trong java. Nó dễ dàng áp dụng hơn vòng lặp for đơn giản vì họ không quan trọng lập quý giá tăng / sút.

Nó chuyển động trên các phần tử đơn giản không chỉ là số. Nó trả về từng bộ phận một trong các đổi thay được định nghĩa.

See more: Phần Mềm Chuyển Ứng Dụng Sang Thẻ Nhớ, 4 Cách Chuyển Ứng Dụng Sang Thẻ Nhớ

Cú pháp vòng lặp for each:

for(Type var:array) //code to lớn be executed lấy một ví dụ về vòng lặp for each trong Java:

//lặp qua các thành phần của mảng public class ForEachExample public static void main(String<> args) //Knhị báo một mảng int arr<>=12,23,44,56,78; //In các bộ phận của mảng sử dụng for each for(int i:arr) System.out.println(i); Kết quả:

1223445678

4. Gắn nhãn đến vòng lặp for

Chúng ta rất có thể tất cả một tên của từng vòng lặp Java. Để làm cho điều đó, bọn họ sử dụng nhãn trước vòng lặp for. Nó vô cùng có lợi Lúc họ đã lồng vòng lặp for nhưng muốn ngắt / liên tiếp chạy cụ thể vòng lặp for nào đó.

thường thì, ngắt và tiếp tục từ bỏ khóa phá / thường xuyên vòng lặp vào cùng mang lại vòng lặp.

Cú pháp:

labelname: for(initialization;condition;incr/decr) //code to be executed lấy ví dụ về vòng lặp for bao gồm đính nhãn

// Vòng lặp for được thêm nhãnpublic class LabeledForExample { public static void main(String<> args) { //Using Label for outer & for loop aa: for(int i=1;iKết quả:

1 11 21 32 1Sau đó, nếu như bạn áp dụng break bb; nó đang chỉ phá đổ vỡ vòng lặp phía bên trong, đấy là hành động mặc định của bất kỳ vòng lặp nào.

public class LabeledForExample2 { public static void main(String<> args) { aa: for(int i=1;iKết quả

1 11 21 32 13 13 23 3

5. Vòng lặp for vĩnh cửu

Nếu các bạn chỉ áp dụng nhị dấu chnóng phẩy ;; trong vòng lặp for, nó sẽ là vòng lặp mãi sau.

Cú pháp:

for(;;) //code khổng lồ be executed lấy ví dụ như về vòng lặp for vĩnh cửu:

//Ví dụ về vòng lặp for trường tồn trong java //Lặp lại câu lệnh printlnpublic class ForExample public static void main(String<> args) //Sử dụng vòng lặp for không tồn tại điều kiện for(;;) System.out.println("infinitive sầu loop"); Kết quả:

infinitive sầu loopinfinitive loopinfinitive sầu loopinfinitive sầu loopinfinitive loopctrl+cTại trên đây bạn sẽ nên nhận Ctrl + C để thoát ra khỏi công tác này.

See more: Trò Chơi Game Songoku Đại Chiến Đánh Nhau 2 Người, Game 7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp

quý khách vẫn gọi về vòng lặp for vào Java chưa?

Vòng lặp for khôn cùng có ích nhằm tái diễn một hành vi như thế nào đó vào xây dựng Java, và cũng có tương đối nhiều một số loại vòng lặp for khác biệt nhằm ship hàng mang đến nhu cầu không giống nhau.