Tính lim trên fx 570es plus

      169
IPT language=JavaScript>function clock() {if (!document.layers && !document.all) return;var digital = new Date();var hours = digital.getHours();var minutes = digital.getMinutes();var seconds = digital.getSeconds();if (hours == 0) hours = 12;if (minutes function ShowMTVBillboard()window.open("http://www.vtv.vn/news/MTVPopup.aspx","my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=450, height=540");function showWeather()window.open("http://www.vntruyền thông media.vn/thoitiet.asp","my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=533, height=500");function showGoldPrice()window.open("http://www.vntruyền thông.vn/giavang_tygia.asp","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=534, height=600");function showMoneyRate()window.open("http://service.tuoitre.com.vn/transweb/tygia.htm","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=534, height=575");function showBigInfo(zonename)window.open("http://www.vtv.vn/news/BigInfoPhường.aspx?ZURL=" + zonename,"my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=450, height=350");function showStock()myWin = open("http://www.bsc.com.vn/OP/OP.htm", "displayWindow", "width=800,height=590,status=no,toolbar=no,menubar=no,top=0,left=0"); function Comma(number) {number = "" + number;if (number.length > 3) {var thủ thuật = number.length % 3;var output = (thủ thuật > 0 ? (number.substring(0,mod)) : "");for (i=0 ; i CÁCH TÍNH LIM (giới hạn) BẰNG CASIO FX 570 ES

Bạn đang xem: Tính lim trên fx 570es plus

*

*

*

*

*

CÁCH TÍNH LIM (giới hạn) BẰNG CASIO FX 570 ES

CÁCH TÍNH LIM (giới hạn) BẰNG CASIO FX 570 ES

I) tính lim x -> +1: nhập biểu thức yêu cầu tính llặng, ví dụ:
2: Ấn CALC3: Nhập một vài thật to lớn (vì chưng x tiến s về +), ví dụ 9 x10 9, 9999999,98989898,...Bạn đang xem: Cách tính lyên bằng máy tính xách tay fx 570es plus


Xem thêm: Công Việc Của Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Là Làm Gì ? Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Là Làm Gì

5: đem hiệu quả "đẹp" (sống đây là 0.2), ví dụ: nếu như nó ra 0,99999999999 thì chúng ta lấy công dụng là một, 1,333334-->1,333333-->
6: nếu tác dụng là số rất to lớn (985764765, 36748968,1.2534x10^28,...) hoặc khôn xiết bé(-846232156,..), đừng sợ, chính là +khôn cùng (và - vô cùng) đó!II) Tính lim x-> -
tương tự trên, thêm lốt trừ ví dụ: -9x10 9, -999999999, -88888888,...III) Tính
ví dụ:
1, nhập biểu thức
2, Ấn CALC3, bnóng 1+ (bởi tiến về 1+)4, nhập hoặc một vài thiệt nhỏ tuổi, ví dụ: 0,000000001,...


6, mang công dụng "đẹp" (nghỉ ngơi đây là bởi 4), ví dụ: ví như nó ra 0,99999999999 thì các bạn mang hiệu quả là 1, 1,333334-->1,333333-->

trường hợp công dụng là số rất lớn (985764765, 36748968, 1.2534x10^28...) hoặc siêu bé(-846232156,..), đừng sợ hãi, sẽ là +(cùng -) đó!Nếu kết quả bao gồm dạng