Lý thuyết các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông toán 8

      96

Đăng nhập bằng Facebook
*
Đăng nhập bằng Google+

Đăng nhập bởi Facebook
Vui lòng nhập tên singin từ 5-30 ký tự, ko dấu, viết ngay tắp lự. Ví dụ: nguyenvamãng cầu, levanb, nguyen1234
Vui lòng nhập đúng ảnh hưởng email ai đang thực hiện. Link xác nhận thông tin tài khoản sẽ tiến hành gửi về liên tưởng gmail chúng ta đăng ký.

Hỏi toán

quý khách hàng hãy nhập câu hỏi trên phía trên...

Bạn đang xem: Lý thuyết các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông toán 8

Lưu ý: bạn cần ĐK là member VIP nhằm sử dụng tác dụng này!
Phú huynh chỉ việc đăng kí gói Học bất kỳ sẽ được khuyến mãi Thẻ coi hướng dẫn giải những bài toán khó khăn trong khoảng 12 mon. Hãy Cliông xã "Đăng kí" tức thì nhằm được nhận Thẻ.
Học sinh Hỏi Toán thù Học và luyện Toán thù cơ phiên bản Học cùng luyện Tân oán nâng cao Thẻ Học Sinch đăng nhập đăng kí

Hỏi toán với giải toán: Chuyên đề - Tỉ số hai tuyến phố cao, tỉ số diện tích của nhì tam giác đồng dạng (lớp 8)


Câu hỏi: Cho tứ đọng giác ABCD bao gồm diện tích là ( 36cm^2 ) , trong đó diện tích tam giác ABC bằng ( 11cm^2 ) .Qua B kẻ con đường thẳng tuy nhiên tuy vậy với AC cắt AD cùng DC theo thứ tự làm việc M và N.Tính diện tích S tam giác MND.


Trả lời:

*
(S_ADC=S_ABCD-S_ABC=36-11=25(cm^2)).Do ( AC//MN ) , ( riangle MDN syên ổn riangle ADC) , suy ra (fracS_MDNS_ADC=left ( fracMDAD ight )^2.25 (1) )Hai tam giác MAC ...

(Xem tiếp...)

1 câu trả lờiBình luận


Câu hỏi: Cho tam giác ABC,ba con đường trung tuyến đường AK,BN và CM giảm nhau trên O. gọi ( A_1 , B_1 , C_1 ) là tía điểm lần lượt bên trên cạnh AK,BN, CM sao để cho (AA_1 = frac13A1K ; BB_1 = frac13B_1N ; CC_1 = frac13C_1M )Tính ( S_A_1B_1C_1 ) , biết ( S_ABC = 128cm^2 ).


Trả lời:

*
Ta gồm : (fracAA_1A_1K = frac13 ) , suy ra (fracAA_1AA_1+A_1K=frac13+1 )tốt (fracAA_1AK =frac14 ).Do O là trọng tâm của tam giác đề nghị ...

(Xem tiếp...)

1 câu trả lờiBình luận


Câu hỏi: Cho tam giác nhọn ABC,hai đường cao BD,CE.

Xem thêm:

a) Chứng minh (AE.AB=AD.AC) ;b) Chứng minh (widehatADE=widehatABC) với (widehatAED=widehatACB)c) Biết (widehatA=60^0, S_ABC=120cm^2) , tính ( S_ADE ).


Trả lời:

*
a) ( riangle ADB) và ( riangle AEC ) có(widehatD=widehatE=90^0 (gt) )(widehatA) là góc bình thường.Do kia ( riangle ADB sim riangle AEC (g.g)) ,vì thế ...

(Xem tiếp...)

1 câu trả lờiBình luận


Câu hỏi: Trong một tam giác vuông,mặt đường phân giác kẻ từ đỉnh góc vuông chia cạnh huyền thành nhị phần tất cả độ lâu năm 1 và 3.Hỏi con đường cao ứng cùng với canh huyền phân chia cạnh này theo tỉ số nào?


Trả lời:

*
hotline AH,AD theo lần lượt là đường cao, đường phân giác kẻ trường đoản cú đỉnh A của tam giác vuông ABC.Ta bao gồm :(fracABAC=fracBDDC=frac13) ( riangle AHB slặng riangle CHA (g-g)) yêu cầu ...

(Xem tiếp...)

1 câu trả lờiBình luận


Câu hỏi: Hai tam giác ABC và A"B"C" đồng dạng cùng nhau ((widehatA=widehatA"=90^0)) cùng bao gồm h,h" là những đường cao thuộc cạnh huyền a và a".Chứng minc :a) (aa"=bb"+cc");b)(frac1hh"=frac1bb"+frac1cc")


Trả lời: a) Do ( riangle ABC slặng riangle A"B"C") ( giả thiết ) nên:(fracaa"=fracbb"=fraccc"=k) ( k là tỉ số đồng dạng ).Suy ra ( a=ka"), vì thế ( aa"=ka^2 (1) )Tương tự ( bb"=kb"^2 (2) , cc"=kc" (3) )Từ (1),(2) với (3) ta tất cả : ...

(Xem tiếp...)

1 câu trả lờiBình luận


Câu hỏi: Trên những cạnh AB,BC,CA của tam giác ABC , người ta lấy tương ứng ba điểm M,N,Phường sao để cho (fracMAMB=fracNBNC=fracCPPA=k).a)Chứng minch rằng (fracS_AMPS_ABC=frack(k+1)^2);b) Biết diện tích tam giác ABC bằng S,hãy tính diện tích S S" của tam giác MNPhường theo k với S;c) Tìm k để ( S"=frac716S ).


Trả lời: a) Kẻ ( BB_1 perp AC , MM_1 perp AC ) thì ( MM_1 // BC_1 )ta có : (fracAMAB=fracMM_1BB_1)...

(Xem tiếp...)

1 câu trả lờiBình luận


Câu hỏi: Cho hình vuông vắn ABCD tất cả cạnh bằng a.call E với F theo sản phẩm công nghệ từ bỏ là trung điểm của các cạnh AB,BC; CE cắt DF trên M.Tính ( S_MDC ) theo a.


Trả lời:

*
( riangle DCF = riangle CBE (g.c.g)) , yêu cầu (widehatD_1=widehatC_1)Do (widehatC_1+widehatC_2=90^0) ,suy ra (widehatD_1+widehatC_2=90^0)Tam giác vuông MCD vuô...