Hướng dẫn làm nhiệm vụ hoàng kim võ lâm 1 chính tuyến các cấp

      109

Lúc tđam mê gia võ lâm truyền kỳ 1 thì các bạn đề nghị thực hiện một trong những trách nhiệm đặc biệt, với nhiệm vụ hoàng kim võ lâm 1 là cần thiết. Cho phải vào bài viết này GamePrivate 24h vẫn lí giải cụ thể từ bỏ a mang lại z, mời bạn tmê mệt khảo:


*

Hướng dẫn nhiệm vụ thiết yếu con đường võ lâm


Cách thừa nhận nhiệm vụ:– Bắt đầu cấp đôi mươi là chúng ta cũng có thể có tác dụng.– Nhận nhiệm vụ tại NPC có tên là Long Ngũ, bạn có thể tìm ngơi nghỉ toàn bộ các làng.– Sau lúc tiếp nhận bạn sẽ cảm nhận túi thỏng giới thiệu, hãy mngơi nghỉ nó ra bạn sẽ cảm nhận tlỗi trình làng của Long Ngũ mang đến các NPC của 3 phe với thỏng gửi cho mình, hãy đọc tlỗi Long Ngũ gửi cho mình.– Nhiệm vụ bao gồm đường sẽ bao hàm 3 phe, kia là: Chính phái, Trung lập và Tà phái. Hoàn toàn có thể triển khai cả 3 nhiều loại nhiệm vụ này đồng thời.

Bạn đang xem: Hướng dẫn làm nhiệm vụ hoàng kim võ lâm 1 chính tuyến các cấp


Phần Thưởng:– Đồ Klặng Phong ( ko khóa )– Đồ Thiên Hoàng ( ko khóa)– Tiên Thảo Lộ ( ko khóa )– Thiên Sơn Bảo Lộ ( không khóa )

1. Chuỗi trọng trách – Chính Phái: Bí mật Tầm Long Hội

Cấp 20: Thực hiện nay theo hướng dẫn sau:

– Đến thành Đại Lý tìm chạm chán Lý Mạc Sầu (182,198).– Đối thoại xong xuôi thì tìm về toạ độ (204,186) để ra bến tàu tiêu diệt Lý Mạc Sầu.– Đánh bại Lý Mạc Sầu dứt, bạn về lại thành Đại Lý để gặp mặt Lý Mạc Sầu (182,198).

Cấp 30 : Thực hiện theo hướng dẫn sau:

– Di gửi cho Thủ Đô Hà Nội với tìm kiếm chạm mặt Công Tử Tiếu (403,319).– Đi đến Dược Vương Động tầng trệt (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Dược Vương Động tầng trệt dưới ) vượt mặt Mãnh Phàm (192,207).– Sau Lúc vượt mặt được phá hủy được bạn quay về Đại Lý gặp gỡ Mạc Sầu.

Cấp 40 : Thực hiện theo chỉ dẫn sau:

– Di đưa mang lại thành Dương Châu để chạm mặt Hạ Vô Thỏng (212,195)– Sau đó dịch chuyển mang lại Điểm Thương cồn tầng 3 (Đại lý -> Điểm thương đánh -> Điểm tmùi hương hễ -> tầng trệt -> tầng 2 ->tầng 3) vượt mặt Tả Đao Hiệp ( 194,190)– Sau Khi phá hủy được Tả Đao Hiệp thì chúng ta quay về giao mang lại Lý Mạc Sầu trên thành Đại Lý.

Cấp 50 : Thực hiện nay theo hướng dẫn sau:

– Di đưa cho thành Lâm An kiếm tìm chạm chán Mạnh Phàm (203,187)– Sau đó chạy mang đến Hưởng Thủy Động (Thủ Đô -> Thanh khô Thành Sơn -> Hưởng Thuỷ Động) đánh bại Oán Độc (264,207)– Khi hủy hoại được Oán Độc quay về chạm mặt lại Mạnh Phàm (203,187).

Cấp 60 : Thực hiện nay theo hướng dẫn sau:

– Di đưa đến thành Tương Dương -> Nha Môn Tương Dương tra cứu chạm chán với đánh bại Thần bí Nam nhân (211,195)– Sau Khi vẫn hạ được Thần bí thương thơm nhân thì các bạn quay về Đại Lý chạm chán Lý Mạc Sầu.– Sau đó về gặp mặt Long Ngũ (sinh hoạt những xã ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta ao ước làm trách nhiệm cung cấp 20 -> Hoàn thành trọng trách.

Xem thêm: Trẻ Uống Dha Cho Bé Uống Sáng Hay Tối, Dha Cho Bé Uống Sáng Hay Tối Tốt Hơn

2. Chuỗi trách nhiệm – Trung Lập: Câu chuyện Lâm Uyên Nhai

Cấp 20: Thực hiện nay theo hướng dẫn sau:

– Di đưa mang đến thành Biện Kinh để gặp gỡ Phó Nam Bang (212,197)– Tiếp theo chạy mang đến La Tiêu Sơn (Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> La Tiêu Sơn) search với đánh bại Ninh Tướng Quân ( 254,172)– Sau khi tàn phá Ninch Tướng Quân trở lại thành Biện Kinch chạm mặt Phó Nam Bang (212,197)

Cấp 30 : Thực hiện nay theo chỉ dẫn sau:

– Di chuyển mang lại Biện Kinh để gặp Phó Nam Bang (212,197)– Tiếp theo chạy mang đến Khoái Hoạt Lâm (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái -> Khoái Hoạt Lâm) tìm cùng vượt mặt Lưu Thiện nay Tượng ( 201,199)– Sau khi tàn phá được Lưu Thiện nay Trượng quay về gặp mặt Phó Nam Bang (212,197)

Cấp 40 : Thực hiện tại theo chỉ dẫn sau:

– Di gửi mang đến thành Biện Kinc cùng gặp Phó Nam Bang (212,197)– Sau đó chạy mang đến Thuý Yên Môn (Đại Lý -> Thúy Yên Môn ) nhằm chạm mặt Lệ Thu Thuỷ (43,84)– Tiếp theo chạy mang lại Kinch Hoàng Động (Thủ Đô Hà Nội -> Kiếm Các Tây Nam -> Kinch Hoàng Động) tra cứu và vượt mặt Từ Tự Lực (181,214)– Sau Khi đã tàn phá được Từ Tự Lực bạn trở lại Thuý Yên Môn gặp mặt Lệ Thu Thuỷ.

Cấp 50 : Thực hiện theo hướng dẫn sau:

– Di chuyển cho thành Biện Kinh với chạm mặt Phó Nam Bang (212,197)– Tiếp theo chúng ta mang đến Thiên Vương Bang (Tương Dương -> Ba Lăng Huyện -> Bến tàu -> chạm mặt Thuyền phu -> đi mang lại Thiên Vương Đảo) nhằm chạm mặt Độc Điếu Tẩu (205,199)– Sau kia chạy mang lại Mê cung Động Đình Hồ (bên trên Thiên Vương Đảo luôn) vượt qua Độc Tiếu Tẩu (199,206)– Sau Lúc hạ được Độc Tiếu Tẩu trở lại chạm mặt Phó Nam Bang (212,197) ngừng trọng trách.

Cấp 60 : Thực hiện nay theo hướng dẫn sau:

– Tìm cho thành Biện Kinc nhằm chạm chán Phó Nam Bang (212,197)– Sau kia chạy đến phái Thiếu Lâm Tự (Biện Kinch -> Thiếu Lâm Tự) để gặp mặt Đại sư Không Tịch (221/177)– Tiếp tục ra đi cổng sau Thiếu Lâm Tự, nhập tọa độ 218/166 và đi đến nhằm vượt qua Không Tịch Đại sư– Sau Lúc đang vượt qua Không Tịch Đại Sư thì các bạn quay về gặp gỡ Phó Nam Bang (212,197)– Sau đó thì về gặp gỡ lại Long Ngũ (sinh hoạt những xóm ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta mong muốn làm cho nhiệm vụ cung cấp 20 -> Hoàn thành nhiệm vụ.

3. Chuỗi nhiệm vụ – Tà phái: Long Khí Chi Hoạ

Cấp 20 : Thực hiện nay theo hướng dẫn sau:

– Tìm mang lại Long Ngũ (sinh hoạt các thôn) sẽ bảo các bạn cho Chu Tiên Trấn (Biện Kinc -> Chu Tiên Trấn ) nhằm gặp mặt Vân Nhi (215,198)– Tiếp theo chúng ta đi đến thành Lâm An chạm chán Thái Công Công (203,200) rước Thiên Hương Ngọc chỉ cao.– Thái cthổ công nhờ chúng ta đi tiến công Tiểu Kỳ Nhi (226,205) ở Phục Ngưu Sơn Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn)– Sau lúc đem được Kyên ổn Phật quay về gặp Thái công công– Tiếp đến về chạm chán Vân Nhi, hoàn thành trọng trách.

Cấp 30 : Thực hiện tại theo chỉ dẫn sau:

– Tìm cho gặp mặt Tiêu sư (199,194 ) làm việc thành Dương Châu– Tiếp theo đó đi đến Thanh hao Thành Sơn (Thủ Đô -> Thanh Thành Sơn) vượt qua Hạ Hầu Phục (338,246)– Sau Lúc tiêu diệt được Hạ Hầu Phục trở lại chạm mặt Vân Nhi tại Chu Tiên Trấn– quý khách sở hữu theo 1 vạn lượng bạc mang đến Long Tuyền Thôn chạm mặt Phó Lôi Tlỗi (199,203)– Chạy mang lại Ngũ Độc Giáo (Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> Ngũ Độc Giáo) để gặp Mặc Thù Hương Chủ (186/195) trong Mặc Thù Trại– Cuối cùng quay về Long Tuyền Thôn gặp mặt lại Phó Lôi Tlỗi.

Cấp 40 : Thực hiện nay theo hướng dẫn sau:

– Tìm mang đến phái Võ Đang (Tương Dương -> Võ Đang Phái) -> đến Prúc Mẫu Điện các bạn sẽ gặp mặt Đào Thạch Môn (203/194)– Tiếp Từ đó mang lại Thục Cương Sơn (Dương Châu -> Thục Cương Sơn) nhằm hủy hoại Võ Lâm bại hoại Tiếu Vô Thường (243,200)– Sau Lúc tàn phá được Tiếu Vô Thường rước được địa đồ gia dụng trở về Võ Đang giao mang lại Đào Thạc Môn.– Sau kia về gặp mặt Phó Lôi Thư– Cuối sử dụng đi mang đến thành Biện Kinc với chạm chán Nlỗi Ngọc (210,196)

Cấp 50 : Thực hiện theo chỉ dẫn sau:

– quý khách hàng đi đến thánh Biện Kinch gặp Nlỗi Ngọc (210,196)– Tiếp theo gặp Trần Tam Bảo (219,187) trên Biện Kinh– Sau kia đi mang đến Nhạn Đăng Sơn (Lân An -> Long Tuyền Thôn -> Nhạn Đãng Sơn) đê phá hủy đạo tặc Lục Phi (74,191)– Sau khi đánh bại được đạo tặc Lục Phi quay về chạm chán Trần Tam Bảo ngơi nghỉ Biện Kinc (219,187)– Đi vào Thiết Tháp Biện Kinc tầng 3 vượt mặt tướng tá Kim Đồ Đan (211,189)– Tiếp tục chạy mang lại Thiên Nhẫn Giáo (Biện Kinc -> Thiên Nhẫn Giáo -> Tầng thứ 2 trái tốt yêu cầu những được -> Tầng trang bị 3 ) -> lên Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 gặp Đoan Mộc Duệ (225,199)– Cuối thuộc đi Long Môn Trấn (Phượng Tường -> Long Môn Trấn) chạm mặt Đoan Mộc Tkhô cứng (251 280)

Cấp 60 : Thực hiện tại theo chỉ dẫn sau:

– Bạn cho Long Môn Trấn nhằm gặp gỡ Đoan Mộc Tkhô giòn (251,280)– Sau kia đi lên Linch Cốc Động ( Dương Châu -> Thục Cương Sơn -> Linh Cốc Động ) nhằm vượt qua Anh hùng phòng Kyên Liêu Định (193,196)– Sau lúc vẫn hủy hoại được Anh hùng chống Kyên Liêu Định trở lại Long Môn trấn chạm chán Đoan Mộc Thanh hao.– Cuối thuộc Về gặp Long Ngũ (nghỉ ngơi các buôn bản ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta hy vọng làm cho trọng trách cấp cho 20 -> Hoàn thành nhiệm vụ

Hy vọng cùng với chỉ dẫn trên các các bạn sẽ tiện lợi xong xuôi nhiệm vụ hoàng kim nkhô cứng duy nhất có thể. Truy cập trả lời vltk 1 để theo dõi các nội dung bài viết không giống hoặc truy vấn chuyên mục võ lâm 1 lậu để xem thêm các sever new ra.