Hàm thống kê trong excel

      82
Excel đến trinhde.vn 365 Excel mang lại trinhde.vn 365 dành đến máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel Web app Excel 2010 xem thêm...Ít hơn

Hàm COUNTIFS áp dụng tiêu chuẩn cho những ô trong vô số nhiều dải ô với đếm số lần đáp ứng tất cả các tiêu chí.

Bạn đang xem: Hàm thống kê trong excel


*

Video này là một trong những phần trong khóa đào tạo có tên Các hàm IF nâng cao.

Cú pháp

COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, ,…)

Cú pháp của hàm COUNTIFS có những đối số sau đây:

criteria_range1 Bắt buộc. Phạm vi thứ nhất trong kia cần nhận xét các tiêu chuẩn liên kết.

criteria1 Bắt buộc. Tiêu chuẩn dưới dạng một số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc văn bản để xác minh những ô nào yêu cầu đếm. Ví dụ: tiêu chí rất có thể được biểu lộ là 32, ">32", B4, "táo" hoặc "32".

criteria_range2, criteria2, ... Tùy chọn. Hầu như phạm vi bổ sung và tiêu chuẩn liên kết của chúng. Cho phép tối đa 127 cặp phạm vi/tiêu chí.


Quan trọng: Mỗi phạm vi bổ sung phải bao gồm cùng số hàng và cột cùng với đối số phạm vi tiêu chí 1. Các phạm vi không độc nhất thiết phải liền kề với nhau.


Chú thích

Tiêu chí của từng phạm vi vẫn được vận dụng cho một ô từng lần. Nếu tất cả các ô đầu tiên thỏa mãn các tiêu chí liên kết của chúng, thì số đếm tạo thêm 1. Nếu tất cả các ô sản phẩm công nghệ 2 thỏa mãn nhu cầu các tiêu chuẩn liên kết của chúng, thì số đếm lại tăng lên 1, với cứ như vậy cho đến khi sẽ đánh giá dứt tất cả những ô.

Xem thêm: Game Chiến Thuật Tam Quốc Offline Pc Hay Nhất, 20 Game Chiến Thuật Offline Hay Cho Pc, Laptop

Nếu đối số tiêu chí là tham chiếu tới một ô trống, thì hàm COUNTIFS coi ô trống là quý hiếm 0.

Bạn hoàn toàn có thể dùng những ký trường đoản cú đại diện— vết hỏi (?) cùng dấu sao (*) — vào tiêu chí. Vết hỏi sẽ khớp với ngẫu nhiên ký tự 1-1 nào và dấu sao sẽ khớp với bất kỳ chuỗi cam kết tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi xuất xắc dấu sao thực, hãy gõ một dấu ngã (~) trước ký tự đó.

Ví dụ 1

Sao chép dữ liệu ví dụ vào bảng sau đây, rồi dán lại ô A1 của trang tính Excel mới. Để cách làm hiển thị kết quả, nên chọn công thức, dấn F2, rồi thừa nhận Enter. Nếu cần, chúng ta cũng có thể điều chỉnh độ rộng cột nhằm xem tất cả dữ liệu.

Nhân viên bán hàng

Vượt hạn ngạch Q1

Vượt hạn ngạch Q2

Vượt hạn ngạch Q3

Davidoski

Không

Không

Burke

Không

Sundaram

Levitan

Không

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COUNTIFS(B2:D2,"=Có")

Đếm xem có bao nhiêu lần Davidoski vượt hạn ngạch doanh số mang đến các giai đoạn Q1, q2 và quận 3 (chỉ trong Q1).

1

=COUNTIFS(B2:B5,"=Có",C2:C5,"=Có")

Đếm coi có từng nào người bán vượt cả hạn ngạch q.1 và quận 2 của họ (Burke và Sundaram).

2

=COUNTIFS(B5:D5,"=Có",B3:D3,"=Có")

Đếm coi có bao nhiêu lần Levitan và Burke vượt cùng một hạn ngạch cho các giai đoạn Q1, q2 và q.3 (chỉ vào Q2).

1

Ví dụ 2

Dữ liệu

 

1

2

3

4

5

6

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COUNTIFS(A2:A7,"1")

Đếm coi từ ô A2 đến ô A7 có từng nào số ở giữa 1 và 6 (không bao gồm 1 và 6).

4

=COUNTIFS(A2:A7, "

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.