đo kích thước đường cong trong cad

Lệnh ARC LENGTH – Đo chiều dài cung tròn trong AUTOCAD

1. Cách Điện thoại tư vấn lệnh Arc Length trong AUTOCAD.

You watching: đo kích thước đường cong trong cad

*

2. Ý nghĩa của lệnh Arc Length vào AUTOCAD.

Lệnh ARC LENGTH dùng để ghi kích thước chiều dài của cung tròn.

*

3. Sơ đồ dùng thực hiện lệnh Arc Length vào AUTOCAD.

*

4. Giải ưng ý câu lệnh Arc Length trong AUTOCAD.

*

Các gạn lọc. 

Mtext: Ttuyệt thay đổi chữ số form size hoặc thêm các chi phí tố, hậu tố… Để chọn lựa lựa chọn Mtext trên loại nhắc “:”  nhập M . Thì đã xuất hiện hộp thoại Text Formatting. Trên vỏ hộp thoại này hoàn toàn có thể nhập cực hiếm kích cỡ hoặc những kí hiệu… và tựa như nhỏng lệnh Multiline Text (Mtext) trong lệnh ghi chữ.

*

Text: Nhập trực tiếp sự biến đổi chữ số form size hoặc thêm những chi phí tố, hậu tố… vào việc ghi kích cỡ chiều dài cung tròn. Để chọn lựa lựa chọn Text trên loại nói “:” nhập T . Xuất hiện tại loại nhắc: “Enter dimension text :” Tại đây thực hiện nhập giá trị kích thước hoặc những kí hiệu…, sau đó định vị trí mang đến đường size.

See more: Nâng Cấp Cấu Hình Điện Thoại, Cách Nâng Ram Lên Thêm 4 Gb Cho Thiết Bị Android

Angle: Tạo góc nghiên cho chữ số kích cỡ chiều lâu năm cung tròn. Để chọn lựa chọn Angle tại mẫu nhắc “:” nhập A . Xuất hiện nay dòng nhắc: “Specify angle of dimension text:” Tại phía trên triển khai nhập cực hiếm góc nghiên đến dòng chữ của mặt đường form size chiều dài cung tròn…, tiếp nối định vị trí mang lại con đường kích cỡ.

*

Partial: Định địa chỉ bắt buộc đo chiều dài cung tròn bên trên cung tròn. Để chọn lựa chọn Partial trên chiếc nhắc “:” nhập P. . Xuất hiện dòng nhắc:

B1: Specify first point for arc length dimension: Kích chọn địa điểm đầu tiên trên cung tròn.

B2: Specify second point for arc length dimension: Kích chọn địa chỉ thứ nhì bên trên cung tròn.

B3: Specify arc length dimension location, or : Định địa điểm mang đến con đường kích cỡ cung tròn.

*

Leader: Crúc đam mê cung tròn đề xuất đo size Khi có không ít cung tròn. Để chọn lựa lựa chọn Leader tại mẫu kể “:”  nhập L . Sau đó định vị trí đến mặt đường kích thước

5. Ví dụ.

Tạo cung tròn tất cả nửa đường kính R = trăng tròn, kế tiếp đo kích cỡ chiều lâu năm của cung tròn đó nlỗi hình

*

Command: DIMARC (DAR). Select arc or polyline arc segment: Kích đường tròn (Hình X – 109a).

See more: Phần Mềm Hạ Tone Nhạc Online, Phần Mềm Mp3 Keyshifter Nâng Hạ Tone Beat Nhạc

*
Specify arc length dimension location, or : Định địa điểm mang đến con đường size chiều lâu năm cung tròn (Hình X – 109b).

Dimension text = 62.83