Trong Word để tạo bảng, ta thực hiện: A, Insert → Table B" /> Trong Word để tạo bảng, ta thực hiện: A, Insert → Table B" />

Để tạo bảng ta thực hiện

      128
" class="title-header">Trong Word để chế tác bảng, ta thực hiện: A. Insert → Table B. Table → Insert → Table C. Insert → Insert → Table D.
*

45 điểm

Trần Tiến


Trong Word để chế tác bảng, ta thực hiện:A. Insert → TableB. Table → Insert → TableC. Insert → Insert → TableD. Tools → Insert → Table
*

Đáp án : BGiải phù hợp :Trong Word để chế tạo ra bảng, ta triển khai chọn lệnh Table → Insert → Table hoặc nhấn vào nút lệnh Insert Table trên thanh điều khoản chuẩn.