Đề kiểm tra 15 phút toán hình 7 chương 2

      242

Cho tam giác ABC gồm (widehat A = 80^o) cùng (widehat B = 40^o). Tia phân giác của góc C cắt AB trên D. Tính số đo (widehat CDA) với (widehat CDB).

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút toán hình 7 chương 2


Đề bài

Cho tam giác ABC gồm (widehat BIC > widehat BAC.) (widehat A = 80^o),tia phân gisc của góc B với C cắt nhau trên I. Hotline D là giao điểm của AI với BC.

a) Tính số đo của góc (widehat BIC)

b) So sánh (widehat BID) cùng (widehat BAD); (widehat BIC) cùng (widehat BAC).


Đề bài

Cho đoạn thẳng AB, mặt đường trung trực d của AB trên I, bên trên và một nửa khía cạnh phẳng bờ là con đường thẳng AB rước hai điểm C và D trực thuộc d (D nằm trong lòng nhì điểm C với I). Hãy đối chiếu hai góc ADI với góc BDI.

Xem thêm: Top 3 Phần Mềm Gõ 10 Ngón Cho Trẻ Em Hiệu Quả Nhất, Top 10 Phần Mềm Gõ 10 Ngón Tốt Nhất Năm 2021


Đề bài

Cho tam giác ABC. Call M, N lần lượt là trung điểm của AB với AC. Trên tia đối của tia MC đem E làm thế nào cho ME = MC. Trên tia đối của tia NB đem F làm thế nào để cho NF = NB. Chứng minc A là trung điểm của EF.


Đề bài

Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên nửa khía cạnh phẳng bờ là con đường thẳng BC chứa điểm A vẽ tia Cx song tuy nhiên cùng với AB. Trên tia Cx đem D sao cho ( Rightarrow widehat AMC + widehat CMD = 180^o), (CD = AB). Chứng minh:

a)(MA = MD.)

b) Ba điểm A, M, D thẳng sản phẩm.


Đề bài

Cho góc (widehat xOy). Lấy A, C ở trong tia Ox làm thế nào để cho OCXem lời giải


Xem lời giải


Xem lời giải


Xem lời giải


Xem lời giảiĐề kiểm tra 15 phút ít - Đề số 14 - Bài 2, 3, 4, 5 - Cmùi hương 2 - Hình học tập 7
Đề chất vấn 15 phút - Đề số 15 - Bài 2, 3, 4, 5 - Chương thơm 2 - Hình học 7
Đề kiểm tra 15 phút ít - Đề số 16 - Bài 2, 3, 4, 5 - Chương 2 - Hình học 7
Đề soát sổ 15 phút - Đề số 17 - Bài 2, 3, 4, 5 - Chương thơm 2 - Hình học tập 7
Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 18 - Bài 2, 3, 4, 5 - Cmùi hương 2 - Hình học 7
Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 19 - Bài 2,3,4,5 - Cmùi hương 2 - Hình học 7
Đề khám nghiệm 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 7
Đề bình chọn 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 6 - Cmùi hương 2 - Hình học tập 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Cmùi hương 2 - Hình học 7
Đề chất vấn 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 6 - Chương thơm 2 - Hình học tập 7
Đề kiểm soát 15 phút ít - Đề số 5 - Bài 6 - Cmùi hương 2 - Hình học 7
Đề chất vấn 15 phút - Đề số 6 - Bài 6 - Chương thơm 2 - Hình học 7
Đề chất vấn 15 phút - Đề số 7 - Bài 6 - Cmùi hương 2 - Hình học tập 7
Đề bình chọn 15 phút ít - Đề số 8 - Bài 6 - Chương thơm 2 - Hình học 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - Bài 7, 8 - Cmùi hương 2 - Hình học 7
Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học 7
Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - Bài 7, 8 - Cmùi hương 2 - Hình học tập 7
Đề bình chọn 15 phút ít - Đề số 5 - Bài 7, 8 - Chương thơm 2 - Hình học tập 7
Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 7 - Bài 7, 8 - Cmùi hương 2 - Hình học tập 7
Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 8 - Bài 7, 8 - Chương 2 - Hình học tập 7
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số cửu - Bài 7, 8 - Cmùi hương 2 - Hình học 7

Đề bài

Cho tam giác ABC cân nặng tại A, kẻ AH vuông góc với BC.

a) Chứng minc (Delta AHB = Delta AHC)

b) Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, bên trên tia đối của tia Cb đem điểm E làm thế nào cho (BD = CE). Chứng minc rằng (Delta ADE) cân.Quote Of The Day

*
“Two things are infinite: the universe & human stupidity; & I"m not sure about the universe.”