Danh sách giảng viên đại học bách khoa hà nội

*You watching: Danh sách giảng viên đại học bách khoa hà nội

Giới thiệu Cơ cấu tổ chức triển khai Đào tạo nên Nghiên cứu Con người Tin Tức
*

Danh mục đội hình cán bộ Họ Và Tên Chức vụ Vnạp năng lượng Phòng Phone Thư điện tử
Nguyễn Xuân Dũng Phó VT phụ trách rưới các đại lý trang bị chất Phòng 412 - Nhà C9 dung.nguyenxuan_at_trinhde.vn.edu.vn
Trương Thu Hương Phó trưởng bộ môn Kỹ thuật thông tin Phòng 412 - Nhà C9 huong.truongthu_at_trinhde.vn.edu.vn
Phạm Văn uống Tiến Phó trưởng bộ môn Kỹ thuật thông tin Phòng 412 - Nhà C9 tien.phamvan1_at_trinhde.vn.edu.vn
Nguyễn Hữu Thanh Viện trưởng Phòng 405 - Nhà C9 thanh hao.nguyenhuu_at_trinhde.vn.edu.vn
Nguyễn Đức Minh Phó VT prúc trách nát KHCN & PR Phòng 405 - Nhà C9 minch.nguyenduc1_at_trinhde.vn.edu.vn
Nguyễn Xuân Quyền Phó VT prúc trách đào tạo Phòng 405 - Nhà C9 quyen.nguyenxuan_at_trinhde.vn.edu.vn
Phạm Doãn Tĩnh Trưởng Sở môn Điện tử với chuyên môn sản phẩm tính Phòng 408 - Nhà C9 tinh.phamdoan_at_trinhde.vn.edu.vn
Hàn Huy Dũng Phó trưởng cỗ môn Điện tử và nghệ thuật máy tính Phòng 618 - Tòa đơn vị thư viện Tạ Quang Bửu dung.hanhuy_at_trinhde.vn.edu.vn
Nguyễn Thái Hà Giảng viên Phòng 405 - Nhà C9 ha.nguyenthai_at_trinhde.vn_edu_vn
Nguyễn Thanh Bình Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 binc.nguyenthanh2
trinhde.vn.edu.vn
Trần Quang Vinh Giảng viên Phòng 412 - Nhà C9 vinch.tranquang1_at_trinhde.vn.edu.vn
Nguyễn Thu Nga Giảng viên Phòng 412 - Nhà C9 thunga.nguyen1_at_trinhde.vn.edu.vn
Nguyễn Hoàng Dũng Giám đốc trung trọng tâm thực hành Phòng 406 - Nhà C9 dung.nguyenhoang_a_trinhde.vn.edu.vn
Trần Thị Ngọc Lan Giảng viên Phòng 412 - Nhà C9 lan.tranthingoc_at_trinhde.vn.edu.vn
Nguyễn Tiến Dũng Viện Trưởng Viện Đào tạo ra Liên tục Phòng 406 - Nhà Cp dzung.nguyentien


See more: Các Cách Up Ảnh Facebook Không Bị Mờ Giảm Chất Lượng

trinhde.vn.edu.vn
Nguyễn Văn uống Đức Giám đốc trung tâm ngôn từ với thảo luận học tập thuật Phòng 412 - Nhà C9 duc.nguyenvan1_at_trinhde.vn.edu.vn
Nguyễn Huy Hoàng Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 hoang.nguyenhuy
trinhde.vn.edu.vn
Tạ Thị Kim Huệ Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 hue.tathikim_at_trinhde.vn.edu.vn
Nguyễn Quốc Khương Giảng viên Phòng 412 - Nhà C9 khuong.nguyenquoc_at_trinhde.vn.edu.vn
Phạm Nguyễn Tkhô nóng Loan Phó trưởng bộ môn ĐT&KTMT, PGĐ Trung trọng điểm Nghiên cứu vãn Phát triển Điện tử Viễn thông Phòng 406 - Nhà C9 loan.phamnguyenthanh
trinhde.vn.edu.vn
Nguyễn Quang Minh Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 minc.nguyenquang_at_trinhde.vn.edu.vn
Trần Ngọc Tuấn Giảng viên Phòng 412 - Nhà C9 tuan.tranngoc_at_trinhde.vn.edu.vn
Nguyễn Tài Hưng Giảng viên Phòng 412 - Nhà C9 hung.nguyentai_at_trinhde.vn.edu.vn
Hoàng Mạnh Thắng Giảng viên Room 406 -Block C9 thang.hoangmanh_at_trinhde.vn.edu.vn
Nguyễn Thị Kyên ổn Thoa Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 trét.nguyenthikim
trinhde.vn.edu.vn
Ngô Vũ Đức Giảng viên Phòng 406 - Nhà C9 duc.ngovu_at_trinhde.vn.edu.vn
Nguyễn Hồng Anh Giảng viên Phòng 407 - Nhà C9 anh.nguyenhong


See more: Cươp Biển Vùng Caribe 5 Full, Cướp Biển Vùng Caribê 5: Salazar Báo Thù Full

trinhde.vn.edu.vn
Nguyễn Văn Khang Chủ tịch Hội đồng Viện Nhà C9 - Phòng 406 khang.nguyenvan1_at_trinhde.vn.edu.vn
Phạm Văn uống Bình Giảng viên Nhà C9 - Phòng 409 binh.phamvan_at_trinhde.vn.edu.vn