Đại từ là gì trong tiếng anh

      104
cùng trung tâm ngoại ngữ trinhde.vn English UK Vietnam tìm hiểu về đại từ bỏ trong quy trình học giờ đồng hồ Anh:

1. Định nghĩa đại từ

– Đại từ bỏ là từ sửa chữa chodanh từ,tránh sự lặp lại danh từ.

Bạn đang xem: Đại từ là gì trong tiếng anh

2. Phân nhiều loại đại từ

*

Có 7 các loại đại từ như sau:

2.1. Đại từ nhân xưng (personal pronouns)

Chủ ngữ

tân ngữ

Số ít:

ngôi sản phẩm nhấtngôi máy haingôi lắp thêm ba

Iyouhe/she/it

meyouhim/her/it

Số nhiều:

ngôi máy nhấtngôi lắp thêm haingôi trang bị ba

weyouthey

usyouthem

• Chức năng:

– I, he, she, we, they hoàn toàn có thể làchủ ngữcủađộng từ:

He has lived here for 3 years.

– Me, him, her, us, them có thể làtân ngữtrực tiếp củađộng từ.

I saw her at the các buổi tiệc nhỏ last night.

– Me, him, her, us, them rất có thể làtân ngữgián tiếp củađộng từ.

Ann gave him a book.

Hoặctân ngữcủagiới từ:

We couldn’t vày it without them.

2.2. Đại từ biến động (indefinite pronouns)

• Ví dụ:

Nhóm kết phù hợp với some: something, someone, somebody.Nhóm kết hợp với any: anything, anyone, anybody.Nhóm kết phù hợp với every: everything, everyone, everybody.Nhóm kết phù hợp với no: nothing, no one, nobody.Nhóm chủ quyền gồm những từ: all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

• một số trong các đại trường đoản cú trên trên đây cũng có thể được dùng nhưtính tự (tính từbất định -indefinite adjectives): any, some, every, no, all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

2.3. Đại từ cài (possessive pronouns)

• Gồm: mine, yours, hers, his, ours, yours, theirs, its• Đại từ mua = tính từ thiết lập +danh từ

Ví dụ: That is Ann’s room. This is our room = This is ours.You’ve got my pen. Where’s yours?

2.4. Đại từ làm phản thân (reflexive pronouns)

•Gồm: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

Chú ý: ourselves, yourselves, themselves là hiệ tượng số nhiều.

• Chức năng:

– Làmtân ngữcủađộng từkhichủ ngữvàtân ngữlà và một người:

I cut myself.Tom & Ann blamed themselves for the accident.

– Được thực hiện như trường hợp trên sauđộng từ+ giới từ:

He spoke to lớn himself.Look after yourself.I’m annoyed with myself.

Xem thêm: Xổ số vietlott là gì? Cách soi cầu Xổ số vietlott cực chuẩn

– Được áp dụng như những đại từ dìm mạnhdanh từhoặc đại từ:

The King himself gave her the medal.

Chúng thường nhấn mạnh chủ ngữ củacâuvà được để sau nó:

Ann herself opened the door.Tom himself went.

Khi chúng nhấn mạnh vấn đề cácdanh từkhác, chúng được đặt ngay saudanh từđó:

I saw Tom himself.I spoke to lớn the President himself.

– Được sử dụng như cáctân ngữsaugiới từ:

I did it by myself.He did that khổng lồ himself.

2.5. Đại từ quan hệ nam nữ (relative pronouns)

• Ví dụ: who, whom, which, that, whose,…• Chức năng:

– Who, that, which làmchủ ngữ:

The man who robbed you has been arrested.

Everyone that/who knew him liked him.This is the picture that/which caused such a sensation.

– Làmtân ngữcủađộng từ:

The man whom I saw told me lớn come back today.The oto which/that I hired broke down.

– Theo saugiới từ:

The ladder on which I was standing began lớn slip.Tuy nhiên, giới từ bỏ cũng hoàn toàn có thể chuyển xuống cuốimệnh đề:The ladder which I was standing on began khổng lồ slip.

– bề ngoài sở hữu (whose +danh từ):

The film is about a spy whose wife betrays him.

Chú ý: when =in/on which

Where = in/at whichWhy = for which

Ví dụ:The year in which he was bornThe day on which they arrivedThe khách sạn at which they are stayingThe reason for which he refused is…

2.6. Đại từ chỉ định và hướng dẫn (demonstrative pronouns)

• Ví dụ: this, that, these, those…• Tính từ hướng dẫn và chỉ định (demonstrative adjectives) this, that với số các của bọn chúng là these, those được dùng trướcdanh từnhằm xác định vị trí củadanh từấy so với người nói.Khi nhữngtính từnày được sử dụng độc lập, không códanh từtheo sau, nó phát triển thành đại từ chỉ định (demonstrative pronouns).• quanh đó việc sửa chữa thay thế cho mộtdanh từ, đại từ chỉ định và hướng dẫn còn cho người nghe có mang gần hơn hay xa rộng về thời hạn hoặc khoảng tầm cách.

Ví dụ:There is this seat here, near me.There is that one in the last row. Which will you have, this or that?That is what I thought last year, this is what I think now.

2.7. Đại từ ngờ vực (interrogative pronouns)

• Ví dụ: who, whom, whose, what, which• Chức năng:

– Làmchủ ngữ:

Who keeps the keys?Whose oto broke down?Which pigeon arrived first?What kind of tree is that?

– Làmtân ngữcủađộng từ:

Who did you see?Whose umbrella did you borrow?Which hand do you use?What paper vày you read?

Để tham khảocác khóa họcvà biết thêm chi tiết hãy contact với chúng tôi: