Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu

*

Đăng ký kết học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP.. VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁPhường LUẬT MỚI
Cách viết hóa solo kiểm soát và điều chỉnh các ngôi trường phù hợp như: Hóa đối chọi kiểm soát và điều chỉnh tăng giảm lệch giá, số chi phí, thuế suất, chi phí thuế, số lượng, solo giá ... Hóa đối chọi điều chỉnh mã số thuế, số tiền bằng chữ, tháng ngày năm, tên sản phẩm & hàng hóa, đơn vị chức năng tính... theoThông tứ 39/2014/TT-BTC.

You watching: Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu

I. Các trường hợp phải lập hoá đối kháng điều chỉnh:

1. Khi phát hiện hoá solo GTGT viết sai (không nên tháng ngày năm, không đúng mã số thuế, sai tên hàng hóa, không nên đơn vị tính, không đúng đối kháng giá bán, không nên thành tiên, không đúng thuế suất, không đúng tiền thuế, không đúng số chi phí bằng chữ …-> Nói thông thường là tất cả những trường hợp) tuy nhiên đã kê knhị thuế thì hai bên phải tạo biên bản điều chỉnh hóa đối chọi không nên sót với tín đồ bán phải tạo lập hóa đối kháng điều chỉnh sai sót.

Hóa 1-1 điều chỉnh ghi rõ: Điều chỉnh không đúng sót (tăng, giám) số số lượng hàng hóa, giá cả, thuế suất thuế quý hiếm gia tăng…, chi phí thuế cực hiếm tăng thêm mang đến hóa đơn số…, ký hiệu…

(Theo khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC)

Chụ ý:Nếu là Trường hợp: Sai tên công ty, địa chỉ cơ mà MST đúng (Chỉ tuyệt nhất ngôi trường vừa lòng này thôi nhé)thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh mà ko bắt buộc lập hóa solo điều chỉnh

(Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC)

2. Nếu Doanh Nghiệp người tiêu dùng bán hàng chiết khấu thương mại: Trường vừa lòng số tiền ưu đãi được lập khi hoàn thành chương trình (kỳ) khuyến mãi sản phẩm bán thì DN được lập hoá solo điều chỉnh kèm bảng kê những số hoá solo nên kiểm soát và điều chỉnh, số chi phí, tiền thuế điều chỉnh.

(Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông bốn 39/2014/TT-BTC)

------------------------------------------------------------------------------


- Căn uống cứ đọng vào hoá đơn điều chỉnh, bên cung cấp cùng bên mua kê khai vào bảng kê cài vào và bán ra của kỳ hiện tại (Không phải kê knhì bổ sung)

- Hóa đơn điều chỉnh ko được ghi số âm (-).

- Hóa 1-1 viết sai đã kê khai (Dù một trong những phía hai bên vẫn kê knhì, hoặc cả hai bên phần nhiều đã kê knhị thì hầu như phải khởi tạo hóa solo điều chỉnh)

------------------------------------------------------------------------

II. Sau trên đây Kế toán Thiên Ưng xin trả lời cách viết hoá 1-1 điều chỉnh cho từng trường hợp:

1. Cách viết hóa solo kiểm soát và điều chỉnh không đúng sótkhông ảnh hưởng đến số tiền:


- Các lỗi không đúng như: Sai tháng ngày năm, không đúng mã số thuế, không đúng tên sản phẩm & hàng hóa, không đúng đơn vị chức năng tính, số tiền bầng chữ... (Những không đúng sót không ảnh hưởng mang lại số tiền)

- Lỗi sai: Sai mã số thuế

Cách xử lý như sau:

Cách 1: - Lập biên bản điều chỉnh hoá 1-1 GTGT viết sai


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ký hiệu: TU/18P.. Liên 1: Lưu Số:0000895
Ngày 12tháng 11năm2018

Cách kê khai thuế:

-Lúc Này bên trên phần mềm HTKK sẽ vứt những phú lục đi, đề xuất các bạn Không phải kê khai hóa đối kháng kiểm soát và điều chỉnh (Không tác động mang đến số tiền và chi phí thuế) cơ mà chỉ giữ giàng cùng rất hóa 1-1 không nên và biên bản điều chỉnh nhằm về sau giải trình.

- Lỗi sai: Sai loại số tiền bằng văn bản (Đúng là: Mười lăm triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng/ Nhưng lại viết: Mười lăm triệu năm trăn nghìn đồng)

Cách xử lý:

Bước 1: - Lập biên bạn dạng kiểm soát và điều chỉnh hóa đối kháng viết không đúng (Mẫu như bên trên VD1)


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ký hiệu: TU/18Phường. Liên 1: Lưu Số:0000895
Ngày12tháng5năm2018

Cách kê khai: Cũng nhỏng VD 1 bên trên nhé.

=> Các ngôi trường hòa hợp khác như: Sai tên hàng hóa, không nên đơn vị chức năng tính, sai ngày tháng năm không đúng ...(Không tác động mang đến số chi phí, tiền thuế) các bạn làm cho tựa như nhỏng 2 ví dụ trên nhé.

2. Cách kiểm soát và điều chỉnh Hoá đối chọi viết không đúng hình ảnh hưởng đến số tiền:

- Các lỗi không đúng như: Sai đối kháng giá, số lượng thành tiền, thuế suất, tiền thuế ... (Những sai sót tác động cho số chi phí hoặc chi phí thuế)

- Lỗi sai: Sai đối chọi giá dẫn đến không nên tổng tiền, tiền thuế

- Hoá solo bên trên ghi không đúng là: Điều hoà LG 12U, Số lượng 1, Đơn giá:21.400.000, thuế 10%: 2.140.000, tổng cộng: 2.354.000

- Ghi đúng là: Đơn giá: 21.100.000, thuế 10%: 2.110.000, tổng cộng: 2.321.000 (Nlỗi vậy là tăng 300.000 so với thực tế, ta phải lập hoá đơn điều chỉnh giảm số tiền đó)

Cách xử lý nlỗi sau:

Cách 1: - Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT viết không đúng. (Mẫu nlỗi bên trên VD phần 1)


Cách kê knhị thuế:

- Hai mặt kê khai hoá đơn điều chỉnh bên trên vào kỳ hiện tại là tháng 4/2018.

See more: # Top 10 Game Chặt Chém Cực Đỉnh Trên Pc, Laptop, Top 10 Game Chặt Chém Cực Đỉnh Trên Pc, Laptop

Chú ý: Đây là hoá đối chọi điều chỉnh giảm đề nghị các người tiêu dùng phải kê knhị ÂM.

- Bên bán kê knhì ÂM vào chỉ tiêu: Doanh thu bên trên Tờ khai 01/GTGT: -300.000với Thuế GTGT: -30.000

- Bên cài kê knhì Âm vào chỉ tiêu: Giá trị cài vào trên Tờ knhì 01/GTGT: -300.000 và thuế GTGT: -30.000

=> Trường vừa lòng vào kỳ kê knhị có rất nhiều hóa đối chọi khác, thì các bạn cần kê khai dứt các hóa solo kia, sau đó đem số tiền trên những Chỉ tiêu kia nhằm trừ đi số chi phí cùng chi phí thuế bên trên hóa 1-1 kiểm soát và điều chỉnh -> Tiếp đó nhập số liệu đã trừ vào Các tiêu chuẩn tương ứng.

Chú ý: Hóa đối kháng điều chỉnh giảm thì Khi viết hóa 1-1 không được thu thanh, tuy nhiên Khi kê knhì thì kê knhị âm.

- Lỗi sai: Sai đối kháng thuế suất thuế GTGT

- Hoá solo bên trên ghi không đúng là: Điều hoà LG 12U, Số lượng 1, Đơn giá:21.100.000, thuế 0%: 0.

- Ghi đúng yêu cầu là: Đơn giá: 21.100.000, thuế 10%: 2.110.000, tổng cộng: 2.321.000 (Như vậy thuế GTGT đúng bắt buộc là 10%, ta phải lập hoá solo điều chỉnh tăng thuế suất cùng tiền thuế)

Cách xử lý nhỏng sau:

Bước 1: - Lập biên bản điều chỉnh hoá đối kháng GTGT viết không đúng. (Mẫu nhỏng bên trên phần 1)


từ0%thành10%

Cộng tiền hàng:
Thuế suất GTGT: 10 % , Tiền thuế GTGT: 2.110.000
Tổng cộng chi phí tkhô nóng toán: 2.110.000Số chi phí viết bởi chữ: Hai triệu một trăm mười một ngàn đồng.

Cách kê khai: Kê knhị vào kỳ hiện tại là tháng 6/2018

- Bên bán: Kê knhì vào Chỉ tiêu doanh thu: "0". Chỉ tiêu thuế GTGT:2.110.000

- Bên mua: Kê knhì vào Chỉ tiêu quý hiếm thiết lập vào: "0". Cột thuế GTGT:2.110.000

3. Hoá đối chọi điều chỉnh Lúc bán sản phẩm chiết khấu tmùi hương mại:

- Trường hợp này các bạn cũng lập hoá solo điều chỉnh GIẢM (Các các bạn cũng xử trí nlỗi ví dụ như 1, Phần 2 trên nhé), cụ thể như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Điều chỉnh giảm1-1 giá, số tiền, tiền thuế của các hoá đơnkèm theo bảng kê số....(Do chiết khấu thương thơm mại 5% theo hợp đồng số ... ngày....)

Chiếc

10

100.000

1.000.000

Cộng chi phí hàng: 1.000.000

Thuế suất GTGT: 10%, Tiền thuế GTGT: 100.000

Tổng cộng chi phí tkhô cứng toán: 1.100.000

Số tiền viết bởi chữ:Một triệu một trămnghìn đồng.

See more: Phim Hành Động Hài Hước Siêu Hay Thành Long L Thợ Săn, Phim Thành Long 2016

Cách kê khai thuế:

- Hai bên kê knhị hoá đối chọi điều chỉnh bên trên vào kỳ hiện tại là tháng11/2018. (Cũng kê knhị ÂMhoặc trừ đi số chi phí và tiền thuế nlỗi trên ví dụ một phần 2 nhé)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc chúng ta thành công!

- Các bạn muốn hiểu rõ rộng hoàn toàn có thể tsay đắm gia: Lớp học thực hành kế toán thuế thực tế trên ứng dụng HTKK.