Cách đánh số thứ tự trong powerpoint

PowerPoint mang lại trinhde.vn 365 PowerPoint đến trinhde.vn 365 dành đến máy Mac PowerPoint 2019 PowerPoint 2019 for Mac PowerPoint năm nhâm thìn PowerPoint 2013 PowerPoint 2010 PowerPoint 2016 for Mac Xem thêm...Ít hơn

*


Để thêm lên tiếng đầu trang với chân trang vào bạn dạng phân phát, hãy coi mục Chỉnh sửa viết số trang, footer với đầu trang đến Bản phân phạt trong PowerPoint.

You watching: Cách đánh số thứ tự trong powerpoint


Thêm số trang chiếu hoặc số trang ghi chú

Trên tab Xem, vào team Dạng coi Bản trình bày, nhấn vào Thông thường.

Tại bên trái màn hình, trên ngăn uống có đựng hình thu nhỏ trang chiếu, nhấp chuột hình thu nhỏ trang chiếu thứ nhất vào bản trình diễn.

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, click chuột Đầu trang & Chân trang.

Trong vỏ hộp thoại Đầu trang và Chân trang, hãy tiến hành một trong số thao tác sau:

Nếu bạn muốn thêm số trang chiếu, hãy nhấp chuột tab Trang chiếu, rồi lựa chọn hộp kiểm Số trang chiếu.

Nếu bạn có nhu cầu thêm số trang vào các ghi chụ, hãy nhấp chuột tab Ghi chú với phiên bản phân phát, rồi chọn vỏ hộp kiểm Số trang.

Nếu bạn có nhu cầu thêm số trang vào hầu như trang chiếu hoặc trang ghi chụ vào phiên bản trình diễn của mình, hãy nhấp chuột Áp dụng mang đến vớ cả.

Ttốt đổi số của trang chiếu bắt đầu

Quý Khách có thể đổi khác số của trang chiếu bước đầu, chỉ khắc số một trang chiếu hoặc bỏ số trang chiếu ngoài trang chiếu thứ nhất. Cách thực hiện như sau.

Trên tab Thiết kế, trong nhóm Tùy chỉnh, nhấp chuột Kích cỡ Trang chiếu > Kích cỡ Trang chiếu Tùy chỉnh.

Trong vỏ hộp Kích cỡ Trang chiếu, sinh sống list thả xuống Đánh số Trang chiếu từ, chọn một số bắt đầu.

Chỉ đánh số một trang chiếu hoặc viết số tất cả trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên

Trên tab Chèn, vào nhóm Văn uống bản, bấm chuột Đầu trang và Chân trang.

Trong vỏ hộp thoại Đầu trang với Chân trang, nhấp chuột tab Trang chiếu.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để khắc số trang chiếu các bạn đã chọn, nên chọn lựa hộp kiểm Số trang chiếu, rồi nhấp chuột Áp dụng. Lặp lại bước này cho từng trang chiếu đơn chiếc bạn có nhu cầu đặt số.

Để khắc số toàn bộ trang chiếu trừ trang chiếu trước tiên, nên chọn lựa vỏ hộp kiểm Số trang chiếu, lựa chọn Không hiển thị trên trang chiếu tiêu đề, rồi nhấp chuột Áp dụng đến Tất cả.

Để biết biết tin về cách thu xếp lại những trang chiếu trong phiên bản trình diễn, coi mục Tgiỏi thay đổi sản phẩm công nghệ từ trang chiếu.

Thêm ngày với giờ

Trên tab Xem, trong team Dạng coi Bản trình bày, nhấn vào Thông thường.

Tại bên trái màn hình, tại ngăn có chứa hình thu nhỏ tuổi trang chiếu, nhấp chuột hình thu bé dại trang chiếu đầu tiên vào bản trình bày.

Trên tab Chèn, trong đội Văn bản, click chuột Ngày & Giờ.

Trong vỏ hộp Đầu trang với Chân trang, hãy thực hiện một trong các thao tác làm việc sau:

Nếu bạn muốn thêm ngày cùng giờ vào trang chiếu, hãy click chuột tab Trang chiếu.

Nếu bạn có nhu cầu thêm ngày và tiếng vào các trang ghi crúc, hãy bấm chuột tab Ghi crúc và bạn dạng phân phát.

Chọn hộp kiểm Ngày và giờ, rồi triển khai một trong các thao tác sau:

Nếu bạn muốn ngày với tiếng phản ảnh ngày và giờ đồng hồ bây giờ từng khi bạn msinh hoạt hoặc in phiên bản trình bày, hãy nhấp chuột Cập nhật từ động, rồi lựa chọn định dạng ngày với giờ đồng hồ bạn muốn.

Nếu bạn muốn đặt ngày cùng tiếng về một ngày ví dụ, hãy bấm vào Cố định, rồi làm việc vỏ hộp Cố định, nhập ngày bạn có nhu cầu.

Qua việc đặt ngày bên trên phiên bản trình bày là Cố định, chúng ta có thể dễ dàng theo dõi và quan sát lần cuối chúng ta đổi khác phiên bản trình bày.

Nếu bạn muốn thêm ngày cùng giờ vào những trang chiếu, trang ghi crúc hoặc phiên bản phân phạt trong phiên bản trình diễn, hãy click chuột Áp dụng mang đến Tất cả.


Thêm số trang chiếu hoặc số trang ghi chú

Trên tab Xem, trong đội Dạng xem Bản trình bày, click chuột Thông thường.

See more: Top 8 Phần Mềm Diệt Virus Tốt Nhất 2017 Free, Phần Mềm Diệt Virus Tốt Nhất 2017 Free

Ở bên trái màn hình hiển thị, tại ngăn uống bao gồm cất hình thu bé dại trang chiếu, bấm chuột hình thu nhỏ tuổi trang chiếu thứ nhất trong bản trình diễn.

Trên tab Chèn, trong đội Văn bản, nhấp chuột Số Trang chiếu.

Trong vỏ hộp thoại Đầu trang và Chân trang, hãy tiến hành một trong những làm việc sau:

Nếu bạn muốn thêm số trang chiếu, hãy nhấn vào tab Trang chiếu, rồi chọn vỏ hộp kiểm Số trang chiếu.

Nếu bạn muốn thêm số trang vào những trang ghi chú, hãy nhấn vào tab Ghi crúc cùng bạn dạng phân phát, rồi chọn vỏ hộp kiểm Số trang.

Nếu bạn có nhu cầu thêm số trang vào đa số trang chiếu hoặc trang ghi crúc trong bạn dạng trình diễn của bản thân, hãy bấm vào Áp dụng mang đến vớ cả.

Thay đổi số của trang chiếu bắt đầu

quý khách hoàn toàn có thể đổi khác số của trang chiếu ban đầu, chỉ viết số một trang chiếu hoặc quăng quật số trang chiếu khỏi trang chiếu thứ nhất. Cách triển khai nlỗi sau.

Trên tab Thiết kế, vào đội Thiết lập Trang, click chuột Thiết lập Trang.

Trong vỏ hộp Thiết lập Trang, sinh sống danh sách thả xuống Đánh số Trang chiếu từ, chọn 1 số bước đầu.

Chỉ đánh số một trang chiếu hoặc viết số toàn bộ trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên

Trên tab Chèn, vào nhóm Vnạp năng lượng bản, nhấp chuột Số Trang chiếu.

*

Trong vỏ hộp thoại Đầu trang và Chân trang, nhấp chuột tab Trang chiếu.

*

Thực hiện nay một Một trong những thao tác sau:

Để khắc số trang chiếu chúng ta vẫn lựa chọn, hãy chọn vỏ hộp kiểm Số trang chiếu, rồi bấm chuột Áp dụng. Lặp lại công đoạn này mang lại từng trang chiếu trơ tráo bạn có nhu cầu viết số.

Để khắc số tất cả trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên, nên chọn hộp kiểm Số trang chiếu, lựa chọn Không hiện trên trang chiếu tiêu đề, rồi nhấn vào Áp dụng mang đến Tất cả.

Để biết thông báo về cách thu xếp lại các trang chiếu trong bạn dạng trình bày, coi mục Txuất xắc thay đổi máy từ trang chiếu.

Thêm ngày cùng giờ

Trên tab Xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, bấm vào Thông thường.

Tại phía trái màn hình, tại ngăn uống tất cả chứa hình thu nhỏ dại trang chiếu, bấm chuột hình thu nhỏ dại trang chiếu trước tiên trong phiên bản trình bày.

Trên tab Chèn, trong team Văn uống bản, nhấp chuột Ngày & Giờ.

Trong hộp Đầu trang và Chân trang, hãy thực hiện một trong các thao tác làm việc sau:

Nếu bạn muốn thêm ngày và giờ đồng hồ vào trang chiếu, hãy nhấn vào tab Trang chiếu.

Nếu bạn có nhu cầu thêm ngày và tiếng vào những trang ghi chụ, hãy nhấn vào tab Ghi chú và bạn dạng phân phát.

Chọn hộp kiểm Ngày và giờ, rồi triển khai một trong các làm việc sau:

Nếu bạn có nhu cầu ngày cùng giờ phản chiếu ngày với giờ hiện giờ mỗi khi bạn mngơi nghỉ hoặc in bản trình diễn, nhấp chuột Cập nhật từ bỏ động, rồi lựa chọn định hình ngày và giờ bạn muốn.

Nếu bạn có nhu cầu đặt ngày và giờ về một ngày rõ ràng, hãy nhấp chuột Cố định, rồi ngơi nghỉ hộp Cố định, nhập ngày bạn có nhu cầu.

Qua việc đặt ngày bên trên phiên bản trình bày là Cố định, bạn cũng có thể tiện lợi theo dõi lần cuối bạn thay đổi bản trình bày.

Nếu bạn có nhu cầu thêm ngày cùng giờ vào mọi trang chiếu, trang ghi chú hoặc bản phân phân phát vào bản trình bày, hãy nhấn vào Áp dụng cho Tất cả.

Thêm, thu xếp với xóa trang chiếu

Hiển thị số trang chiếu và tổng thể trang chiếu bên trên mỗi trang chiếu

Ttuyệt đổi thứ từ những trang chiếu của công ty


Cyếu hoặc đào thải số trang chiếu

Đi mang lại dạng xem > bình thường.

Đi cho tới chènsố trang chiếu>.

Chọn số trang chiếu và nhập số trang chiếu bước đầu. Bản coi trước Hiển thị vị trí.

See more: Hướng Dẫn Cách Hack Wifi Không Cần Phần Mềm Hack Pass Wifi Ok 99

Để thêm hoặc loại trừ số bản chiếu ngoài trang tiêu đề, xóa hoặc lựa chọn ko hiển thị trên trang chiếu tiêu đề.