Cách đăng nhập microsoft teams trên máy tính

      34
trinhde.vn Teams personal trinhde.vn Teams dành cho doanh nghiệp nhỏ của tôi Xem thêm...Ít hơn

Để đăng ký sử Teams sử dụng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, tất cả những gì bạn cần là tài khoản trinhde.vn. Nếu bạn đang sử dụng Skype, OneDrive, Outlook.com hoặc Xbox Live, thì bạn đã có một tài khoản. Nếu không, thật dễ dàng để tạo một tài khoản trinhde.vn mới. 

Bạn muốn làm được nhiều việc hơn trong Teams? Tìm hiểu thêm về Teams ký khác.

Bạn đang xem: Cách đăng nhập microsoft teams trên máy tính


Mở ứng Teams của bạn.

nhẹ Đăng ký miễn phí.

Chọn loại tài khoản bạn muốn đăng ký:

Cá nhân - Để kết nối với bạn bè và gia đình.

Làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản trinhde.vn của bạn.

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi đăng ký Teams, vui lòng đi tới hướng dẫn của chúng tôi để Khắc phục sự cố số điện thoại đã được thực hiện Teams.


Mở ứng Teams của bạn.

Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn hoặc Xem thêm .

Gõ nhẹ Thêm tài khoản. Từ đây, bạn có thể thêm tài khoản cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ. Chỉ cần nhập thông tin đăng nhập của bạn và làm theo hướng dẫn.

Tìm hiểu thêm về cách thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học trong Teams.


Mở ứng Teams của bạn.

Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn hoặc Xem thêm .

Trong Tài khoản và Tổ chức, chọn tài khoản mà bạn muốn chuyển sang.


Mẹo: Bạn cũng có thể trượt nhanh lên hoặc xuống trên ảnh hồ sơ của mình để nhanh chóng chuyển đổi tài khoản.


Mở ứng Teams của bạn.

Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn hoặc Xem thêm .

Trong Tài khoản và Tổ chức, Nhấn vào tài khoản cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ của bạn.

nhẹ vào Cài đặt

*
.

Xem thêm: Top 10 Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hay Nhất Của Tác Giả Diệp Lạc Vô Tâm

nhẹ đăng xuất

*
, sau đó gõ nhẹ Đăng xuất một lần nữa để xác nhận.


Mở ứng Teams của bạn.

Chọn Bắt đầu.

Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn, rồi chọn Tiếp theo.


Mở ứng Teams của bạn.

Chọn Bắt đầu.

Chọn loại tài khoản bạn muốn đăng ký:

Đối với doanh nghiệp nhỏ của tôi - Để làm việc với người cùng nhóm, cho dù họ ở đâu.

Làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản trinhde.vn của bạn.

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi đăng ký Teams, vui lòng đi tới hướng dẫn của chúng tôi để Khắc phục các sự cố khi đăng ký hoặc đăng nhập vào Teams.


Mở ứng Teams của bạn.

Chọn ảnh hồ sơ của bạn.

Chọn Thêm tài khoản cá nhân. Từ đây, bạn có thể thêm tài khoản cá nhân. Chỉ cần nhập thông tin đăng nhập của bạn và làm theo hướng dẫn.

Tìm hiểu thêm về cách thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học trong Teams.


Chọn Không có tài khoản? Tạo tài khoản!.

Làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản trinhde.vn của bạn.

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi đăng ký Teams, vui lòng đi tới hướng dẫn của chúng tôi để Khắc phục sự cố số điện thoại đã được thực hiện Teams.


Tìm hiểu thêm về đăng nhập, đăng xuất hoặc thay đổi tài khoản trong Teams cho Windows 11.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong trinhde.vn Teams này.


*
*
*

Thank you! Any additional feedback? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)