Bảng cộng trừ nhân chia lớp 3

      159

Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, trinhde.vn sẽ cùng nhỏ xíu học toán lớp 3 ôn tập các bảng nhân: những thành tố của một phép nhân, các bảng nhân đang họcỞ chương trình toán lớp 2, trẻ đã được học những bảng nhân hậu 1 cho 5 trong phạm vi 10. Đây là nền tảng cơ sở để ship hàng việc tính toán, vày vậy, trẻ bắt buộc học kỹ toán lớp 3 ôn tậpcác bảngnhân.

Bạn đang xem: Bảng cộng trừ nhân chia lớp 3

1. Ôn tập các bảng nhân vẫn học

1.1. Ôn tập về phép nhân

1.1.1. Định nghĩa phép nhân

*

1.1.2. Những thành phía bên trong phép nhân

*

1.2. Các bảng nhân vẫn học

1.2.1. Các bảng nhân

*

1.2.2. đặc thù chung những bảng nhân đã học

*

2. Bài tập vận dụng

2.1. Các dạng bài tập

2.1.1. Bài toán tính nhẩm

Cách làm: phụ thuộc vào kiến thức về các bảng nhân đã học và tính chất: “Tích của một vài hạng với một vài liền sau bằng tích của số hạng kia nhân cùng với số lập tức trước thêm vào đó số hạng này” nhằm tính nhẩm

Ví dụ:

a) 2 x 5

b) 4 x 8

c) 5 x 5

d) 3 x 8

Trả lời:

a) 2 x 5 = 10

b) 4 x 8 = 32

c) 5 x 5 = 25

d) 3 x 8 = 24

2.1.2. Tính giá trị biểu thức

Cách làm:

Thực hiện quy tắc nhân chia trước cùng trừ sau và tiến hành từ trái qua phải.

Đối với những biểu thức bao gồm chứa vết ngoặc, cần tiến hành phép tính trong ngoặc trước.

Ví dụ:

a) 2 x 5 + 156 - 100

b) 4 x 7 + 5 x 8

c) 200 - 4 x 4

d) 4 x 2 + 323

Trả lời:

a)

2 x 5 + 156 - 100

= 10 + 156 - 100

= 166 - 100

= 66

b)

4 x 7 + 5 x 8

= 28 + 40

= 68

c)

200 - 4 x 4

= 200 - 16

= 184

d)

4 x 2 + 323

= 8 + 323

= 331

2.1.3. Giải toán

Cách làm:

Bước 1: Đọc và phân tích dữ liệu bài toán.

Xem thêm: Brain Out Tìm Ra Quy Luật Viết Lên Đáp Án Brain Out, Cách Giải, Đáp Án Brain Out

Bước 2: cầm tắt bài xích toán.

Bước 3: tiến hành phép tính phù hợp.

Bước 4: trình diễn bài giải và khám nghiệm lại.

Ví dụ: Vừa nhà Nam tất cả 4 hoa lá hồng, số hoa cúc vội vàng số hoa hồng 5 lần. Tra cứu số hoa cúc vào vườn bên Nam?

Trả lời:

Số hoa cúc vào vườn công ty Nam là:

4 x 5 = đôi mươi (bông hoa)

Đáp số 20 bông hoa.

2.2. Bài bác tập

2.2.1. Đề bài

Bài 1: Tính nhẩm

a) 4 x 4

b) 5 x 6

c) 3 x 7

d) 2 x 9

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức

a) 200 - 5 x 5

b) 3 x 7 + 2 x 9

c) 165 + 3 x 2 - 150

d) 50 + 130 - 4 x 9

Bài 3: Tính cực hiếm biểu thức

a) 150 - 5 x 9 + 45

b) 300 - 3 x 7 - 2 x 8

c) 4 x 6 + 5 x 7

d) 3 x 8 + 5 x 9

Bài 4: Một can dầu đựng được 5 lít dầu, hỏi 6 can như thế đựng được từng nào lít dầu?

Bài 5: An bao gồm 5 viên bi, tổng cộng bi của An và Nam vội vàng số bi của An 5 lần. Hỏi toàn bô bi của cặp đôi bạn trẻ là bao nhiêu?

2.2.2. Đáp án

Bài 1: Tính nhẩm

a) 4 x 4 = 16

b) 5 x 6 = 30

c) 3 x 7 = 21

d) 2 x 9 = 18

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức

a)

200 - 5 x 5

= 200 - 25

= 175

b)

3 x 7 + 2 x 9

= 21 + 18

= 39

c)

165 + 3 x 2 - 150

= 165 + 6 - 150

= 171 - 150

= 21

d)

50 + 130 - 4 x 9

= 50 + 130 - 36

= 180 - 36

= 144

Bài 3: Tính cực hiếm biểu thức

a)

150 - 5 x 9 + 45

= 150 - 45 + 45

= 105 + 45

= 150

b)

300 - 3 x 7 - 2 x 8

= 300 - 21 - 16

= 279 - 16

= 263

c)

4 x 6 + 5 x 7

= 24 + 35

= 59

d)

3 x 8 + 5 x 9

= 24 + 45

= 69

Bài 4:

6 can như vậy đựng được số lít dầu là:

5 x 6 = 30 (lít)

Đáp số: 30 lít

Bài 5:

Tổng số bi của cặp đôi là:

5 x 5 = 25 (lít)

Đáp số: 25 lít dầu

3. Bài bác tập thực hành thực tế toán lớp 3 ôn tập những bảng nhân

3.1. Đề bài

Bài 1: Tính nhẩm

a) 2 x 9

b) 3 x 8

c) 4 x 5

d) 6 x 8

Bài 2: Tính giá trị biểu thức

a) 345 - 6 x 9

b) 120 + 4 x 3 + 5 x 7

c) 56 + 5 x 9 - 56

d) 236 + 3 x 8 - 100

Bài 3: Tìm y

a) y : 2 = 5

b) y : 5 = 6

c) y : 4 = 8

d) y : 3 = 9

Bài 4: ngày hôm qua mẹ bán tốt 5 mét vải, bây giờ mẹ bán tốt gấp 6 lần số vải vóc hôm qua. Hỏi từ bây giờ mẹ bán được bao nhiêu mét vải?

Bài 5: Một giỏ có 4 quả cam. Hỏi 7 giỏ như thế có bao nhiêu quả cam?

3.2. Đáp án

Bài 1:

a) 18

b) 24

c) 20

d) 48

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức

a) 291

b) 167

c) 45

d) 160

Bài 3:

a) y = 10

b) y = 30

c) y = 32

d) y = 27

Bài 4: 30 mét vải

Bài 5: 28 quả cam

Bài viết bên trên đây, trinhde.vn đã share tất cả những kiến thức về toán lớp 3 ôn tập những bảnnhân để bé nắm cứng cáp và sẵn sàng chuẩn bị tiếp thu trí thức mới!