Bảng chữ cái viết hoa tiếng việt

Bảng chữ cái giờ Việt chuẩn chỉnh đầy đủ

*
Bảng vần âm giờ đồng hồ Việt viết in hoa
*

A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ Phường Q R S T U Ư V X Y

Các chữ cái viết hoa vào Tiếng Việt được tạo thành 6 team chữ, những chữ đều phải có Điểm sáng bình thường giống như nhau là các nét móc thứ nhất. Sau đó là những team chữ hoa vào bảng chữ cái Tiếng Việt.

*
Bảng vần âm tiếng Việt viết thường

a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ p q r s t u ư v x y

Bảng 29 Chữ Cái Tiếng Việt Chuẩn Dành Cho Bé
*
*

Bảng chữ cái tiếng việt và giải pháp đọc

Những chữ cái hiểu cùng tên gọi chúng

Chữ cáiTên gọi
Aa
Ăá
Â
Bbê, bê trườn, bờ
Cxê, cờ
Ddê, đê, dờ
Đđê, đờ
Ee
Êê
Ggờ, giê
Hhắt, hờ
Ii, i ngắn
Kca
Le-lờ, lờ cao, lờ
Me-mờ, em-mờ, mờ
Ne-nờ, en-nờ, nờ tốt, nờ
Oo, ô
Ôô
Ơơ
Ppê, pê phnghỉ ngơi, pờ
Qcu, quy, quờ
Re-rờ, rờ
Sét, ét-xì, sờ, sờ nặng
Tcơ, tờ
Uu
Ưư
Vvê, vờ
Xích, ích xì, xờ, xờ nhẹ
Yi lâu năm, i gờ-réc
Các phụ âm ghnghiền, các vần ghép trong Tiếng Việt

Tiếng việt bao gồm 11 chữ ghnghiền bộc lộ phụ âm gồm:

10 chữ ghxay đôi: ch, gh, gi, kh, ng, nh, ph, qu, th, tr1 chữ ghxay ba: ngh
*