Bài tập ngữ pháp tiếng anh về because

Because - Because of; Though/ Although - Despite/ In spite of

- Theo sau Because of, Despite, In spite of ko được là 1 trong mệnh đề, cơ mà là 1 trong danh tự, các danh tự, danh đụng từ bỏ.

You watching: Bài tập ngữ pháp tiếng anh về because

QUY TẮC CHUYỂN TỪ "BECAUSE" SANG "BECAUSE OF".Nhìn vùng sau Because (câu đề) Thấy gồm "there, khổng lồ be" thì bỏ.TH1: Nếu thấy 2 công ty ngữ tương tự nhau thì quăng quật công ty ngữ sát Because, hễ trường đoản cú thêm "ing". Ví dụ: Because Nam is tall, he can reach the book on the shelf.=> Because of being tall, Nam can reach the book on the shelf.TH2: Nếu thấy chỉ với lại danh từ thì chỉ câu hỏi lưu giữ danh trường đoản cú mà lại sử dụng. Ví dụ: Because there was a storm, ... => Because of the storm, ...- Sau khi vứt "there", quăng quật "khổng lồ be" (was) chỉ với lại danh từ => chỉ Việc lấy mà lại cần sử dụng.TH3: Nếu thấy tất cả danh tự với tính từ bỏ thì gửi tính tự lên trước danh từ bỏ, sót lại bỏ không còn. Ví dụ: Because the wind is strong, ... => Because of the strong wind, ...- Sau lúc quăng quật "to be" (is) thấy gồm danh từ cùng tính từ bắt buộc ta chỉ Việc đưa tính từ lên trước danh trường đoản cú.
TH4: Nếu thấy chỉ tất cả bản thân tính tự => đổi nó nên danh từ bỏ Ví dụ: Because it is windy, ... => Because of the wind, ...

See more: Danh Sách “Web Game Chiến Thuật Dàn Trận”, Game Chiến Thuật

TH5: Nếu thấy bao gồm mua lẫn nhau => Dùng danh từ bỏ dạng mua Ví dụ: Because I was sad, .... => Because of my sadness, ...Ví dụ: Because he acted badly, ... => Because of his bad action, ... (trạng tự biến thành tính từ)- Trong 2 ví dụ bên trên ta thấy có sự sngơi nghỉ hữu: I + said => my sadness; he + act => his action cần ta sử dụng tải. Nếu bao gồm trạng tự các em nhớ chuyển nó thành tính trường đoản cú.Cách sau cuối các bạn cũng có thể dụm nhiều "the fact that" đặt vào trước mệnh đề nhằm biến chuyển mệnh đề kia thành một "danh từ" là rất có thể sử dụng mang lại bất kỳ ngôi trường thích hợp nào. Tuy nhiên biện pháp này nên làm sử dụng khi các bạn túng bấn quá, áp dụng các bước bên trên cơ mà không làm được.Ví dụ: Because he is tall, he can reach the book on the shelf. => Because of the fact that he is tall, ...CÁCH CHUYỂN TỪ THOUGH/ ALTHOUGH SANG DESPITE/ IN SPITE OF:- Các các bạn làm giống như công việc gửi tự Because lịch sự Because of: Ví dụ:Although Nam is tall, he cannot reach the book on the shelf. => Despite/ In spite of being tall, Nam cannot reach the book on the shelf.

II. Những bài tập biến hóa Because - Because of và Though/ Although - Despite/ In spite of


Viết lại câu sao cho nghĩa không vậy đổi1. Although Nam is not an intelligent student, he can learn very fast.=> Despite/ In spite of______________________________________.2. Because Hoa was rich, she could buy that house.=> Because of______________________________________.3. Because the rain was so heavy, I couldn"t go khổng lồ school.=> Because of______________________________________.4. His father asked hyên ổn to go stay at trang chính because he was sichồng.=> Because of______________________________________.5. Because there was an accident, I waslate.=> Because of______________________________________.6. She failed the University entrance exam because her grades were bad.=> Because of______________________________________________.7. Although he has a physical handicap, he has become a successful businessman.=> Despite__________________________________________________________.8. Because of the cheap price, my wife insists on buying theTivi.=> Because______________________________________.9. Although it was raining heavily, we still went toschool.=> Despite/ In spite of______________________________________.10. Because I studied hard, I passed the exam.=> Because of____________________________________________.11. They didn’t have sầu much time, however they came to lớn visit us.=> Despite ______________________________________________12. He is too old, but he still does his gymnastics every morning.=> In spite ______________________________________________
13. Trang Anh is the boss. She works as hard as her employees.=> Despite _____________________________________________14. He has health problems. He is always smiling.=> In spite _____________________________________________15. Kieu Anh got good marks. The exam was difficult.=> Despite ______________________________________________các bài luyện tập thực hành thực tế thay đổi because / because of / although / in spite of / despite …1. Although she was ill, she went lớn school.- In spite of....................................................................................................................................2. He didn’t come because he was sick.- He didn’t come because of.........................................................................................................3. She didn’t eat much though she was hungry.- Despite........................................................................................................................................4. The train was late because the fog was thick.- Because of..................................................................................................................................5. I accepted the job although the salary was low.- In spite of....................................................................................................................................6. The plane couldn’t take off because the weather was bad.- Because of..................................................................................................................................7. She stayed at home page because her mother was siông chồng.- Because of..................................................................................................................................8. He didn’t leave sầu school even though his family was poor.- Despite........................................................................................................................................
9. All the teachers love him because his conduct is good.- Because of..................................................................................................................................10. The flight was not delayed though it was foggy.- Despite........................................................................................................................................11. We couldn’t study because it was noisy.- Because of..................................................................................................................................12. Even though it was cold, I went swimming.- In spite of....................................................................................................................................13. These students didn’t arrive late although there was the traffic jam.- Despite........................................................................................................................................14. Mary can’t sleep because there was the noise.- Because of..................................................................................................................................15. She didn’t get ill though she worked very hard.- In spite of.............................................................................................................................Viết lại câu đa số câu tiếp sau đây sao để cho nghĩa ko thay đổi, thực hiện từ trong ngoặc1. In spite of the high prices, my roommates go khổng lồ the movies every Saturday. (Although)___________________________________________________________2. Even though she had a poor memory, she told interesting stories khổng lồ the children. (Despite)___________________________________________________________3. In spite of their poverty, they are very generous. (Although)___________________________________________________________4. Though she has been absent frequently, he has managed to pass the test. (In spite of)___________________________________________________________5. In spite of Lee’s Sadness at losing the conkiểm tra, she managed to lớn smile. (Although)___________________________________________________________ĐÁP. ÁNViết lại câu làm sao để cho nghĩa ko cố kỉnh đổi1. Despite/ In spite of not being an intelligent student, he can learn very fast.2. Because of Hoa’s richness, she could buy that house.3. Because of the heavy rain, I couldn"t go to lớn school.4. Because of his sickness his father asked hyên ổn to lớn go stay at trang chủ.5. Because of an accident, I was late.6. She failed the University entrance exam because of her bad grades.
7. Despite his physical handicap, he has become a successful businessman.8. Because the price is cheap, my wife insists on buying the Tivi.9. Despite/In spite of the heavy rain, we still went to school.10. Because of studying hard, I passed the exam.11. Despite not having much time, they came to visit us.12. In spite of his age, he still does his gymnastics every morning.13. Despite being the boss, she works as hard as her employees.14. In spite of having health problems, he is always smiling.15. Despite the difficult exam, Kieu Anh got good marks.

See more: Những Phần Mềm Biên Tập Video Tốt Nhất, Đơn Giản, Nhẹ 2021, Top 5 Phần Mềm Biên Tập Video Tốt Nhất

Bài tập thực hành biến đổi because / because of / although / in spite of / despite …1 - In spite of her illness, she went to lớn school.2 - He didn’t come because of his sickness.3 - Despite her hungriness/ hunger, she didn’t eat much.4 - Because of the thichồng fog, the train was late5 - In spite of the low salary, I accepted the job.6 - Because of the bad weather, the plane couldn’t take off.7 - Because of her sick mother / her mother’s sickness, she stayed at trang chủ.8 - Despite his poor family, he didn’t leave school.9 - Because of his good conduct, all the teachers love hyên.10 - Despite the fog, the flight was not delayed.11 - Because of the noise, we couldn’t study.12 - In spite of the cold weather / the cold, I went swimming.13 - Despite the traffic jam, these students didn’t arrive late14 - Because of the noise, Mary can’t sleep.15 - In spite of working very hard, she didn’t get illViết lại câu đa số câu sau đây làm thế nào cho nghĩa ko thay đổi, áp dụng trường đoản cú vào ngoặc1. Although the prices are high, my roommates go khổng lồ the movies every Saturday.2. Despite (having) a poor memory, she told interesting stories to the children.3. Although they are poor, they are very generous.4. In spite of her frequent absence, he has managed to lớn pass the demo.5. Although Lee was sad at losing the conchạy thử, she managed khổng lồ smile.Trong ngữ pháp giờ Anh, siêng đề những Thì là ngữ pháp quan trọng duy nhất bởi nó xuyên thấu trong quá trình học tập của các bạn cùng kinh nghiệm cần phải có sự ôn tập, thực hành các lần. những bài tập siêng đề Các thì vào Tiếng Anh được trinhde.vn sưu tầm cùng đăng thiết lập để giúp đỡ chúng ta bao hàm lại tổng thể nội dung ngữ pháp trọng đặc điểm đó.
*
Cách áp dụng In spite of, Despite Chuim đề bài xích tập phạt hiện nay lỗi không nên Tiếng Anh Chuyên ổn đề word form lớp 9 có lời giải Đề thi lựa chọn học viên xuất sắc cung cấp tỉnh giấc môn Tiếng Anh lớp 1hai năm học tập 2016 - 2017 gồm file nghe và giải đáp Tổng hòa hợp đề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh bao gồm đáp án
*
Các chuyên đề học tập tốt Tiếng Anh